Field Trip 9 september: Middeleeuwen Dag van Dutch Miniature Wargaming (en Zierikzee!)

Op 9 september troffen een 30 tal leden van de facebook groep Dutch Miniature Wargaming zich voor de jaarlijkse wargame dag. Zoals altijd in het denksportcentrum de Hummel in Utrecht. Na Napoleontisch 1814, 1815, AWI en 80 jarige oorlog, was het dit jaar tijd voor Middeleeuwen.

Dit is een kort verslag wat een beetje is gehandicapt door het zelf meespelen. Voor diegene die veel meer wil zien: lid worden van de facebook groep DMW project late middeleeuwen. Daar staan een paar honderd foto’s in.

Afijn Maarten, Jos, Bouko, Petra en ik hadden een afspraak om de Slag bij Zierikzee 1304 te spelen. Toen we Bouko gingen ophalen was hij in de auto nog bezig de roeispanen in de galeien te steken. Just in Time logistics!

Na het aankomen in Utrecht bij tienen zetten we samen met de andere de tafels op en begonnen.

We waren met onze Vlaamse opponenten (herkenbaar aan het Vlaamse geruite uniform) al snel bezig de crews in de schepen te laden. De Vlamingen hebben meer Kogge’s en Sloepen, en de Hollanders meer Schuiten en 4 Galeien uit de Middellandse Zee.

Het is trouwens verbazend hoeveel partijen aan beide kanten meevochten. Fransen, Spanjaarden, Vlamingen, Hanze, Genuanen, Hollanders vochten mee, sommige partijen aan beide kanten! Onze Vlamingen hielden krijgsraad voor de slag en besloten een list toe te passen.

Ze begonnen in de hoek ! Tegenover hun lagen de Genuaanse Galeien en de Bulk van de Hollandse vloot lag ver weg.

Diagonaal over tafel begonnen de aan elkaar gemaakte Kogge’s hun langzame botsing om een platform te maken waarop de landtroepen konden vechten. De Warmachines schoten pijlen en branders.  Zoals je kunt zien staan de emblemen van de eigenaren in het zeil.

Een Vlaamse Kogge brandde en zonk de rest klapte (nou ja schuurde) op elkaar.

Maarten en ik hadden onze handen meer dan vol aan het centrum en het drijvende voetbal veld.

Ondertussen voeren de Galeien van Bouko achter mij langs en gingen naar de rechterflank. Tot grote frustatie van Jos die met z’n veel langzamere Kogge’s de Galeien niet kon tegenhouden.

De Hollandse schuiten op rechts deden hun best, maar aangezien ze net zo langzaam varen als de Kogge’s duurde het heel lang voor ze in contact kwamen. De Galeien zijn 3 keer zo snel!

Jos zag de Galeien wegvaren en besloot met zijn Kogge’s te lossen en zijn troepen op het centrum bij Maarten te dumpen.

Deze aanvoer en de overmacht aan snelle Sloepen waarmee de Vlamingen troepen van boot naar boot konden vervoeren zette het centrum zo onder druk, dat ik Kogge’s moest gaan opgeven en de Hollandse Admiraal tot drie keer toe naar een ander schip moest vluchten in een sloep!

De gezonken Vlaamse Kogge was een blokkade voor het aanvoeren van hulptroepen en het zag er naar uit dat ik het centrum aan maarten zou verliezen.

Toen kwamen de Galeien aan op rechts en gingen in Linie.

De Hollandse sloepen van Petra gingen aan de kant en de Galeien overvoeren de nog driftig troepen pendelende sloepen van de Vlamingen.

De Vlaamse schuit die diende als flankbeveiliging werd door Petra ingenomen!

Dat maakte het mogelijk dat twee Galeien en Petra’s Sloepen plus de Hollandse Schuiten alle troepen konden dumpen op de laatse Kogge van het fort die nog in Hollandse handen was.

De aanwezige troepen van Maarten en mij waren gedecimeerd. Maar de influx van verse Genuanen en Hollanders maakte het mogelijk om de kogge’s in het fort een voor een terug te veroveren. We stopten halverwege omdat toen de afloop duidelijk was. Het was een dubbeltje op z’n kant, maar uiteindelijk stortte de Vlaamse vloot in, terwijl ze nog 1 Kogge van de overwinning waren.

Toen we zijn gestopt, waren de Hollanders bezig Kogge bij Kogge het fort terug te veroveren, en waren de los varende Vlamingen (Kogge’s en Schuiten) veroverd door de Hollanders. Aan beide zijden waren de infanterie verliezen hoog. De belegering van Zierikzee was verbroken!

Na de slag werd er natuurlijk nagepraat, Conclusie: spannend tot de laatste beurt, een goede weergave van de werkelijkheid (voor zover bekend), de regels werken en we gaan met wat extra aankleding naar Crisis in Antwerpen en naar Poldercon!.

Hier een overzicht van de schepen. VLNR Galei, Kogge, Schuit en twee sloepen. De sloepen dankzij Pat! (we hadden er 40!)

Achter ons stond de Slag bij Vlaardingen (1018). Ook hier net als in West Friesland (zie straks) heel veel slootjes.

Ook hier Kogge’s!

En Vlaardingen zag er natuurlijk wat anders uit dan nu. 10mm leent zich toch wel goed voor grote slagen.

En de slootjes belette de indringers in ieder geval de weg naar de stad (het dorp?).

Mark, Koen en Jur waagden zich aan Hastings. de Golden Oldie onder de ridderslagen.

Omdat de Saksen op de heuvel vrij statisch zijn, speelden de aanvallers de Saksen voor hun buurman. Vandaar dat de spelers maar aan een kant staan.

De Unstoppable Normandische Cavalerie ontmoette de Unmovable Saksische Shieldwall. De slagen waren zo bloederig dat ze er twee op een dag konden spelen.

En het mooie is dat de troepen een paar honderd jaar bruikbaar zijn met diverse spelsystemen.

Je hoeft natuurlijk niet in Nederland te blijven met ridders. Ook de kruistochten waren present.

Saladin had een leger samengetrokken om de terugtocht van de kruisvaarders langs de kust af te snijden.

De zware kruisridders waren lang niet te stoppen voor de aanvallende Arabieren, die voornamelijk lichte troepen hadden.

Onder het scherm van de ridders te voet en te paard trok de karavaan langs het strand.

Vlak voor de lunch leek het erop dat Richard Leeuwenhart zou ontsnappen. De lunch was trouwens zoals altijd uitstekend.

Maar alle attritie eiste z’n tol. Alle eenheden waren aangeslagen en toen de eerste kruisvaarders braken, stortte het leger ineen. De spanning was op de gezichten van de spelers te lezen.

Peter van Dorp had zich uitgeleefd op de kust van Westfriesland. Wat mij betreft de mooiste tafel van de dag.

Met Kogge’s! Minder dan wij, maar wel groter :) (Zvesda). De landingstroepen zouden de opstandelingen mores gaan leren.

Het beklimmen van de dijk viel echter al niet mee, en die ellendige Friesen hadden ook forten gebouwd.

En dan kom je in de fierljep slootjes en de modder terecht. Niemand denkt aan je wapenrusting.

Dat de cavalerie uberhaupt nog wist te chargeren was een getuigenis voor het afwateringsplan.

In no time was de crew in volle slag.

En er zijn heel wat wapenrustingen in de Friese klei verdwenen. Briljante tafel!

Op de tafel ernaast besloot het neefje van de Bisschop van Utrecht orde op zaken te stellen in een burenconflict (met hulp van zijn oom).

In ieder geval waren er kruizen genoeg te zien.

En werd de middag een relaxed potje Pike en Shotte uitgevochten.

Robin, Ed en Alex hadden de plundering van de Ridderzaal door Delftenaren gepland.

De kolom vermoeide Delftenaren stond al te wachten.

Uiteindelijk was het een kwestie van operatie gelukt, patient overleden. De Delftse troepen plunderden de boel maar vonden geen buit.

Om vijf uur werd een genoeglijke dag afgesloten. Meedoen? Lid worden van de facebook groep Dutch Miniature Wargaming.

De organisatie hartelijk bedankt! En speciale dank naar Jos, Maarten, Bouko en Petra voor de slag.

In 2019 schijnt het thema Moderne oorlogen na 1950 te zijn. Eens even nadenken………

Comments are closed.