Algemene Vergadering Goes Digital!

Op 10 april om 15.30 klopten de leden die zich hadden opgegeven voor de eerste digitale Algemene Vergadering aan aan de virtuele wachtkamer waar Petra ze opving en toeliet, met de aanmeldingslijst in de hand.

Uiteraard stond de technische crew (Onno en Peter) haar terzijde om eventuele aansluitproblemen te kunnen oplossen met de helplijn. Score was 22 leden en bestuursleden, plus twee leden die de tijd waren vergeten en een lid dat niet kon deelnemen wegen catastrophic structural failure van de lokale IT voorzieningen bij hem thuis.

De 22 aanwezige leden hadden met twee machtigingen uiteindelijk 24 stemmen te verdelen. Want onze stemcommissaris Onno had een stemsite geregeld waarmee de leden anoniem konden stemmen voor de (her-)verkiezing van 2 bestuursleden en hun mening konden geven over het voorgestelde financiele beleid. Uiteraard hadden de leden die zich hadden opgegeven relevante stukken ontvangen.

De voorzitter opende met het bedanken van de aanwezigen voor hun komst en het uitspreken van de wens dat we weer spoedig kunnen spelen in de zaal. Daarop volgde de nodige bijval van de vergadering. Verder is het bestuur erg verheugd dat we het verloop dat te wijten is aan covid heel beperkt is gebleven. De leden steunen de vereniging. Daarvoor ook iedereen bedankt!

Essentie van de vergadering was dat:

  • Cees als Voorzitter en Peter als Penningmeester unaniem zijn herkozen (geen tegenkandidaten).
  • De leden unaniem akkoord zijn gegaan met het financieel beleid. (Geen contibutieverhoging en de covid verliezen opvangen uit de reserves.)
  • Een geanimeerde discussie over hoe de vereniging om moet gaan met deels gevaccineerd deels niet gevaccineerde leden (daar komt een enquete over).
  • Een geanimeerde discussie over of we post covid de Algemene Vergaderingen on line, hybride of in de zaal willen organiseren. Een aantal leden vond deelname on line erg handig. We gaan kijken wat de opties zijn, en dit wordt ook meegenomen in de enquete.
  • Een oproep aan de Penningmeester om te kijken of we het betalen van consumpties volledig digitaal kunnen maken met een pinautomaat of on line betalen.

Uiteraard volgen de volledige notulen van de Secretaris. De stemsite die open was tijdens de vergadering en tot 1900 uur werkte prima. De stemcommissaris kon de anonieme uitslagen om 1900 mededelen.

Los van de formele kant van de zaak, moet ik in ieder geval even kwijt dat ik jelui erg mis en dat het leuk was om jullie weer eens semi life te zien.

Peter Schulein

 

Murphy’s Heroes gesloten tot en met nader bericht.

Op basis van de lockdown maatregelen  heeft het bestuur geen andere keuze dan Murphy’s Heroes tot nader bericht te sluiten. Dat doen we met pijn in ons hart, maar het is even wat het is.
We danken alle leden die de afgelopen tijd de vereniging zijn blijven steunen en hopen jullie in 2021 weer te mogen verwelkomen.
We zullen nieuws over heropening uiteraard posten in de facebookgroepen en op de website.

Sterkte en tot ziens,
Kees, Bernd, Peter, Michel en Gerard

Speldag 12 december: TaunTaun Pate, Lange Afstand Stenen Stapelen, Bananaman op het Kerkhof en de Groeten van Max

Voor een ieder die komt: kijk vooral op de gepubliceerde plattegrond en de huisregels.
Daar staat ook in hoe je reserveert. Geen reservering, geen toegang. Binnen Delftstede in de gangen en de entree is een mondkapje verplicht. In de zaal is een mondkapje verplicht als je rondloopt en mag het kapje af als je op je stoel zit. Bovendien hebben zowel de nationale overheid als de gemeente Delft aangegeven dat het aantal mensen aan een tafel maximaal 4 mag zijn. Tot nader order is de RPG tafel dus voor max 4 personen.

Stephanie en Roger kwamen langs voor een eerste echte kennismaking met Star Wars Legion. Roger had inmiddels ruim 600 punten aan rebels af dus met behulp van een eenheid Wookies en Fleet Troopers van mij kwam hij op 800 punten.

Stephanie speelde met mijn Imperials (Generaal Veers met solide stormtroopers en een ATST).

Omdat het de eerste keer was, werd het een free for all zonder scenario. Daarmee was Empire in het voordeel, maar het ging om het leren van de regels.

All snel vlogen de bloedspetters in het rond. Stephanie Veers concentreerde alles op bont en roeide de Wookies en de TaunTaun’s uit. Toe uiteindelijk mevrouw Erso ook sneuvelde drukte het Empire door With Extreme Prejudice. Order in the Galaxy!

Michel, Tom en Ed gingen verder met het playtesten van Ed z’n Poolse neefje’s nieuwe spel in ontwikkeling.

In dit geval ACW scenario’s met eenheden in de vorm van kaarten.

Chris-Jan, Farid en Matthijs waren er voor een potje For Reign or Ruin (in 15mm).

Matthijs gelooft in Grand Batteries. Smart Man!

De vraag is hoe je ze allemaal concentreerd op dat ene grote target.

In dit geval een maxi man met tandpasta glimlach.

Als het met de procrastinati van reuzen en monsters zo door gaat hebben ze straks ook elk een 28mm fantasy leger.

Uiteraard werd er geschilderd en de schildercrew kwamen later in de middag ook aanzetten met verse oliebollen!

Gerard breidt zijn assortiment skeletten verder uit.

Waarom er een Banana-man tussenstaat weet ik niet. Scenario item wellicht?

En ook de wapenwedloop voor For Reign Or Ruin gaat gestaag door.

Hopelijk tot Volgende Week, maar misschien tot Volgend Jaar.

Met de groeten van Max!