MEDEDELING CORONA VIRUS

Met betrekking tot Corona volgt MH de oproep van de overheid en het RIVM.
Maandag 23 maart heeft de overheid aangekondigd dat onder meer alle sportclubs en horeca gelegenheden verplicht sluiten tot en met 1 juni.
In deze situatie vindt het bestuur het niet verantwoord of gepast om open te blijven. We dragen ons steentje bij aan de gezondheid van Nederland en sluiten de vereniging tot en met 1 juni of zolang de overheid het verbod verlengd.

Alle avond en dag bijeenkomsten zijn tot nader order opgeschort.
Ter verduidelijking: ook informele bijeenkomsten in de zaal zijn niet toegestaan.
We hebben Delftstede hierover geinformeerd.
De schildercompetitie wordt verlengd: vooralsnog tot 20 juni.
We zullen jullie op de website en op sociale media op de hoogte houden van veranderingen. Morgen krijgt elk lid een individuele mail.

Het is een unieke situatie die noopt tot unieke maatregelen. Maar het bestuur vindt dat onze verantwoordelijkheid voor de Murphy’s Heroes familie zwaarder moet wegen dan een paar speldagen.

We houden op afstand contact per sociale media, en ik heb begrepen dat een aantal leden bezig zijn met boardgames on line.
Blijf gezond en hopelijk tot 6 juni!

Namens het bestuur,
Peter Schulein

Comments are closed.