TIJDELIJK GEEN SPEELMOMENTEN OP MURPHY’S HEROES

BESTUURLIJKE CODE ZEER ERNSTIG MET BETREKKING TOT CORONA
We hebben na bestudering van de recent genomen maatregelen van het Rijk, na contact met de gemeente en niet in de laatste plaats na het kritisch tot ons laten doordringen van de bestuurlijke corona kaart vastgesteld dat het in de geest van het overheidsbeleid is, gezien de Covid-19 ontwikkelingen, om tot 27 oktober de zaal te sluiten zodat er tijdelijk geen speelmomenten op de vereniging zijn.
Het is een heel lastig besluit waar we werkelijk lang en goed over hebben gesproken en waar ‘voor open’ en ‘tijdelijk dicht’ goede argumenten zijn te geven.
Wat voor ons de doorslag geeft is de bestuurlijke coronakaart waarbij Nederland nu de code ‘zeer ernstig’ heeft. Het gaat de verkeerde kant op met het aantal besmettingen.
Alleen kijkende naar het Rijksbeleid mogen er 30 leden op de club. Na contact met gemeente is bevestigd dat maximaal vier mensen aan een tafel mogen. Daarmee vallen de grotere RPG campagnes af en kunnen er maximaal 18 mensen gamen in de zaal. Maar daar stopt het verhaal niet.
De overheden adviseren namelijk dringend om geen reizen te maken als het onnodig is en om zoveel mogelijk thuis te blijven. In dat licht hebben we de beslissing genomen.
Terwijl we weten hoe belangrijk onze club voor velen is en hoe we het gezamenlijk gamen en de sociale contacten waarderen.
Bij de code zeer ernstig en ontraden van bijeenkomen vinden we het een verstandig besluit om even een pas op de plaats te maken.
Na de volgende mededelingen van het kabinet op dinsdag 27 oktober beraden we ons opnieuw.
We hopen dat jullie begrip hebben voor het besluit, dat er alternatieve digitale speelmogelijkheden zijn en dat iedereen gezond blijft.
Kees, Bernd, Peter, Michel en Gerard

Comments are closed.