Algemene Vergadering Goes Digital!

Op 10 april om 15.30 klopten de leden die zich hadden opgegeven voor de eerste digitale Algemene Vergadering aan aan de virtuele wachtkamer waar Petra ze opving en toeliet, met de aanmeldingslijst in de hand.

Uiteraard stond de technische crew (Onno en Peter) haar terzijde om eventuele aansluitproblemen te kunnen oplossen met de helplijn. Score was 22 leden en bestuursleden, plus twee leden die de tijd waren vergeten en een lid dat niet kon deelnemen wegen catastrophic structural failure van de lokale IT voorzieningen bij hem thuis.

De 22 aanwezige leden hadden met twee machtigingen uiteindelijk 24 stemmen te verdelen. Want onze stemcommissaris Onno had een stemsite geregeld waarmee de leden anoniem konden stemmen voor de (her-)verkiezing van 2 bestuursleden en hun mening konden geven over het voorgestelde financiele beleid. Uiteraard hadden de leden die zich hadden opgegeven relevante stukken ontvangen.

De voorzitter opende met het bedanken van de aanwezigen voor hun komst en het uitspreken van de wens dat we weer spoedig kunnen spelen in de zaal. Daarop volgde de nodige bijval van de vergadering. Verder is het bestuur erg verheugd dat we het verloop dat te wijten is aan covid heel beperkt is gebleven. De leden steunen de vereniging. Daarvoor ook iedereen bedankt!

Essentie van de vergadering was dat:

  • Cees als Voorzitter en Peter als Penningmeester unaniem zijn herkozen (geen tegenkandidaten).
  • De leden unaniem akkoord zijn gegaan met het financieel beleid. (Geen contibutieverhoging en de covid verliezen opvangen uit de reserves.)
  • Een geanimeerde discussie over hoe de vereniging om moet gaan met deels gevaccineerd deels niet gevaccineerde leden (daar komt een enquete over).
  • Een geanimeerde discussie over of we post covid de Algemene Vergaderingen on line, hybride of in de zaal willen organiseren. Een aantal leden vond deelname on line erg handig. We gaan kijken wat de opties zijn, en dit wordt ook meegenomen in de enquete.
  • Een oproep aan de Penningmeester om te kijken of we het betalen van consumpties volledig digitaal kunnen maken met een pinautomaat of on line betalen.

Uiteraard volgen de volledige notulen van de Secretaris. De stemsite die open was tijdens de vergadering en tot 1900 uur werkte prima. De stemcommissaris kon de anonieme uitslagen om 1900 mededelen.

Los van de formele kant van de zaak, moet ik in ieder geval even kwijt dat ik jelui erg mis en dat het leuk was om jullie weer eens semi life te zien.

Peter Schulein

 

Comments are closed.