Speldag 22 oktober 2022: Gasten in de Kelder, Goldie overlijd, en heel veel Zand.

Het was volle bak met een aantal kleine gasten (en wat begeleiders waarvan het merendeel ook gamers waren) voor een potje Dungeons and Dragons.

Onder leiding van Arno gingen ze de Dungeon in. En oordelend naar het gelach en het enthousiasme hadden ze een prima dag.

Patrick en Farid speelden een grotere For Reign Or Ruin slag. Patrick is aardig enthousiast geworden en druk bezig met eigen legers.

Tot die tijd zijn er trouwens voldoende legers beschikbaar, inclusief de meest exorbitante warmachines.

Alhoewel de standaard voetsloggers natuurlijk ook niet mogen ontbreken.

Rick en Evert trokken de olifanten van stal in een WRG 6e editie slag.

Dit keer hadden ze ze alle twee. Helaas geen olifanten tegen elkaar, ze vochten beiden met infanterie.

En Evert had de zijne beschermd met lichte infanterie.

Petra trok met haar D&D party ten strijde tegen de 2nd in command van de Big Baddy.

 Na het doorzoeken van diverse gebouwen vonden ze de toegang tot zijn hoofdkwartier.

De party was nogal destructief ingesteld.

Aangezien de baddie een necromancer was, was ook zijn huisdier undead. Goldie de undead Triceratops, die was opgevoed door een labrador, wilde alleen maar spelen.

Hij kwam al kwispelend aanhollen. En alhoewel de party een bot, een bal een een mand had gevonden, maakten ze hem toch dood. Foei!

Posthuum nam hij wraak door om te vallen op een van de spelers.

Er wed druk geschilderd, gebouwd en gebept.

Ik zette basis kleuren op Afrika Korps figuren. Deze keer schilder ik 45 figuren tegelijkertijd. Is weer een heel andere belevenis.

Tot Volgende Week!

Comments are closed.