Lid Worden?

Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie is €120 voor leden en €50 voor junior-deelnemers (16 jaar en jonger). (rekeningnummer NL64 INGB 0004 6519 58, t.n.v. Murphy-s Heroes, Delft). Indien je in het jaar lid wordt, bepaal je naar rato voor het nog lopende gedeelte. Je kunt vrijblijvend 3 keer komen spelen om te kijken of het bevalt.
Murphy’s Heroes heeft naast deze website zijn eigen Murphy’s Heroes Forum. Open voor iedereen die geinteresseerd is in Murphy’s en de spellen die wij spelen. Naast de website en het forum is er een Yahoo Group Mailinglist en zijn we aanwezig op facebook en twitter.
Voor meer over de ontstaansgeschiedenis en de afgelopen 24 jaar kun je terecht op de Geschiedenis pagina.

Verenigingsgegevens

Murphy’s Heroes, pa Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft

Rekeningnummer: NL64 INGB 0004 6519 58, t.n.v. Murphy-s Heroes, Delft

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@murphysheroes.nl.

Zie voor andere gegevens de Contactpagina.