Lid Worden?

Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie is €160 voor leden en €50 voor junior-deelnemers (16 jaar en jonger). (rekeningnummer NL64 INGB 0004 6519 58, t.n.v. Murphy-s Heroes, Delft). Indien je in het jaar lid wordt, bepaal je naar rato voor het nog lopende gedeelte. Indien gewenst kun je een afspraak maken met de Penningmeester om in termijnen te betalen. Je kunt vrijblijvend 3 keer komen spelen om te kijken of het bevalt.
Murphy’s Heroes heeft naast deze website zijn eigen facebook pagina. Open voor iedereen die geinteresseerd is in Murphy’s en de spellen die wij spelen. Naast de website en de facebook pagina is er een besloten facebook groep om spelafspraken voor leden te maken en hebben we app groepen voor hetzelfde doel.
Voor meer over de ontstaansgeschiedenis en de afgelopen 24 jaar kun je terecht op de Geschiedenis pagina.

Verenigingsgegevens

Murphy’s Heroes, pa Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft

Rekeningnummer: NL64 INGB 0004 6519 58, t.n.v. Murphy-s Heroes, Delft

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@murphysheroes.nl.

Zie voor andere gegevens de Contactpagina.